G-Mode Archives +: Tantei Kibukawa Ryousuke Jikentan Vol. 5 ‘Kurai no Hako no Ue’